Category Archives: Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป

Parent’s Wish… ความปรารถนาของพ่อแม่

Be Listening to Wishes of Parents…. “On the day when you see us old, weak and weary… Have patience and do try to understand us… +++” Continue reading

Advertisements
Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

คำทำนายจากอดีต ถึงโลกปัจจุบัน ของ “เอดิสัน”

“เอดิสัน” เป็นนักประดิษฐ์ที่ชาวโลกรู้จักกันดีในฐานะผู้คิดค้นหลอดไฟได้เป็นคนแรกของโลก แล้วเขายังมีนวัตกรรมอันเป็นผลงานสร้างสรรค์อีกมากมาย และในช่วงเวลา 84 ปีที่เขายังมีลมหายใจ เอดิสันยังได้มองไกลถึงนวัตกรรมของเขาว่าจะทำให้โลกอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ไปดูกันกว่า คำทำนายของ “เอดิสัน” เมื่อ ปี 1911 มีอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วบ้างในปี 2011 …
Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Top Ten Thai Dishes

Top 10 Thai Dishes that you should try !! Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

17 Things Your Mother Wants You to Know

17 Things that your Mother wants You to Know…. Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Candle of Hope

Never let the Flame of Hope go out of your life.
With Hope, no matter how bad things look and
are…Peace, Faith and Love can Shine Brightly in our lives. Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

6 Rose Colors and Their Meanings

6 Roses Colors and their Meanings Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

เทคนิคเลือกห้องนอน ของคู่รักข้าวใหม่ปลามัน

ห้องนอนเป็นอีกห้องที่คู่แต่งงานใหม่ควรจะใส่ใจเพื่อที่จะได้ทำให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขตลอดไปค่ะ Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

10 ของอร่อยหากินยาก

10 ของอร่อยที่หากินได้ยากมากๆ แต่ยังพอมีบางร้านที่ทำขายกันอยู่นะคะ แวะดูที่บทความนี้ได้เลยค่ะ Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

3 Things On Life that You Should Know – 3 สิ่งที่คุณควรรู้

3 Things On Life that You Should Know – 3 สิ่งในชีวิตที่คุณควรรู้ Continue reading

Posted in Dhamma Article/ ธรรมะ ดีดี, Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

25 ways to improve your health – the fun way :)

25 Ways to improve your Health – Very Cute & Funny 🙂 Continue reading

Posted in Interesting Article (General)/ บทความน่าสนใจทั่วไป | Tagged , , , , , | Leave a comment