Big Boon!! โครงการตักบาตรพระ 1ล้านรูปทั่วไทยตลอดปี 2554

โครงการตักบาตรพระ 1ล้านรูป 76จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป
2 ปี ครบ 500,000 รูป

ก้าวสู่  “โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัด

ทุกวัดทั่วไทย”


จากเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ซึ่งประกอบด้วย สมาคม ชมรม องค์กรชาวพุทธกว่า 150 องค์กร โดยการสนับสนุนของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดโครงการตักบาตรพระ 72 รูป  ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ใน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยจำนวนหนึ่ง นำส่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องบิน C130 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ
จากนั้นมามูลนิธิธรรมกาย รับเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษา กลุ่มกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเดือน หมุนเวียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอหาดใหญ่
กระทั่งปี พ.ศ. 2551 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริและสถาปนาโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อ ให้พุทธบริษัท 4 ได้ร่วมใจกันช่วยพระและชาวพุทธทางภาคใต้  โดยจัดไปแล้ว 245 ครั้ง จำนวนพระภิกษุสามเณรร่วมงาน 500,222 รูป ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสามเณร และมอบแด่ทหาร ตำรวจ ครู และชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนน้ำหนักรวมกว่า 2,000 ตัน และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำนวน 25,000 กองทุน
กว่า 6 ปี ที่ช่วยพระ 266 วัด และกว่า 3 ปี ที่ให้กำลังใจครู  แม้ว่าโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับการตอบรับจากพุทธบริษัท 4 แต่ภัยพระพุทธศาสนา และปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงดำริโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
โดยเริ่มต้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี  โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ได้จัดตักบาตรดอกไม้ และ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งไปยัง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการเริ่มต้นของ โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย รวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินดับไฟใต้ สมกับคำขวัญที่ว่า “พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”
สอบถามรายละเอียดการจัดงาน ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-831-1000  ติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทั้งหมดได้ที่   สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง  DMC และทาง www.dhammakaya.net , www.dmc.tv
ทั้งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจร่วมตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอกราบขอบพระคุณที่มาของข่าวบุญดีๆเช่นนี้ค่ะ – http://news.dmc.tv/

จากใจเจ้าของบล๊อก…

เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีโอกาสได้ร่วมบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ครั้งละหลายๆรูปเช่นนี้ อย่าลืมหาโอกาสไปร่วมบุญกันนะคะ ซักครั้งในชีวิต…

โอกาสที่ท่านจะได้รับทราบข่าวบุญนี้ก็มีไม่มาก

โอกาสที่ได้ยินแล้ว จะได้เข้าร่วมบุญด้วย ก็มีน้อยลงไปอีก

แต่ถ้าท่านได้มีโอกาสรับทราบข่าวบุญ และได้มีโอกาสไปร่วมบุญด้วย.. นั่นแสดงว่าท่านเป็นผู้มีบุญที่มีโอกาสได้ต่อยอดบุญก่อนเพื่อนร่วมโลกอีกหลายหมื่นล้านคนเลยทีเดียวนะคะ บุญนี้จะทำให้ท่านได้ปลื้มโดยมิรู้ลืมเลยล่ะค่ะ :-)

Advertisements

About ThaiGreatest.com

ShopZzy for Peaceful-Minded, Smart Shopping & Lifestyle, Relax & Safe-Travelling. www.ShopZzy.com : An Online e-Fashion Mall4Chics & ColourVUE Colors Contact Lens & Booking Thailand Hotels Online at Cheap Prices & An Inner-Peace Solutions !! Thinking of a SAFE & SAVE Place in Thailand either for your Business Trips or Vacations, Thinking of http://ido24.com/shopzzy.com, Site where you could find >2500 Hotels with Discount Rate Upto 75% (Languages : English / Thai / Svenska / Deutsch). To Connect with US, pls.. Download ShopZzy Toolbar – it's FREE, Private, Functional, NiceDesign, and Secure!! http://ShopZzy.MyStoreToolbar.com (Language : in English & Thai). In addition, we're keen to help making PEACE for the World. So, our several Blogs share ways to create Inner-Peace through Meditation that could lead to World Peace. Let's join our Community via "ShopZzy-Toolbar" and you will know that Your Life is a Great Value, So.. Why don't you Find the Great Things for Your Life by NOW!! Click... http://ShopZzy.MyStoreToolbar.com
This entry was posted in Dhamma Article/ ธรรมะ ดีดี and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s